Llibre d'artista:    Llibres de format petit.

 

                               

                                   

                            

                                  2010