Llibre d'artista: 

                                    Dos llibres blancs .

                             

                                        

 

                            

                                  2010