Llibre d'artista: 

                                           

 

                                                  

                            

                                  2010